Ubezpieczenia na Życie

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza dotyczącego ubezpieczeń na Życie i kliknięcie przycisku „wyślij zapytanie”. Skontaktujemy się w najszybszym możliwym terminie.

Informacje

Data urodzenia *
Wykonanywany zawód *
Sugerowana suma ubezpieczenia *
Czy chorowałeś/aś lub byłeś/aś w szpitalu w ostatnich 10 latach?

Dane osobowe

Imię *
Nazwisko *

Dane kontaktowe

Numer telefonu *
Adres e-mail *

Skontaktujemy się z Państwem jak najszybciej to możliwe i przedstawimy najlepszą ofertę!

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Podstawowy cel ubezpieczeń na życie to ochrona finansowa osób bliskich. Taka ochrona daje poczucie bezpieczeństwa i komfort zarówno psychiczny jak i finansowy dla Naszych najbliższych. Niewielkim nakładem finansowym możemy taki komfort zapewnić poprzez wykupienie polisy na życie. Ubezpieczenia na życie w obecnej formie zapewniają zarówno ochronę jak i oszczędzanie.

Możemy je podzielić na trzy podstawowe grupy:

1. Ubezpieczenia ochronne

Przedmiotem ubezpieczenia jest Twoje życie. Wypłata następuje jedynie w przypadku śmierci w czasie obowiązywania polisy. Wypłatę sumy ubezpieczenia określoną w polisie otrzymuje Uposażony (osoba wskazana w polisie jako beneficjent świadczenia). W ramach ubezpieczeń ochronnych możemy wyszczególnić:

  • Ubezpieczenia terminowe na życie
  • Ubezpieczenia na całe życie

2. Ubezpieczenia Ochronno – oszczędnościowe

Jest to najbardziej popularna forma ubezpieczeń na życie gdyż przedmiotem ubezpieczenia jest życie osoby ubezpieczonej ale jednocześnie takie ubezpieczenie spełnia funkcję oszczędnościową. Ubezpieczenia ochronno – oszczędnościowe występują w poniżej wymienionych wariantach:

  • Ubezpieczenia kapitałowe
  • Ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym
  • Ubezpieczenia uniwersalne
  • Ubezpieczenia posagowe

Podstawowe zalety ubezpieczeń ochronno – oszczędnościowych:
W tego typu ubezpieczeniach świadczenie wypłacane jest zawsze.

Korzyści:
Dla Najbliższych – zabezpieczenie finansowe ( rekompensata utraconych dochodów, zabezpieczenie bytu rodzinie, możliwość spłaty zobowiązań)
Dla Ciebie – zapewnienie komfortu psychicznego poprzez zapewnienie bezpieczeństwa finansowego dla Najbliższych, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo najbliższym gromadzisz na Swoim koncie oszczędności czyli „2 w 1” (bezpieczeństwo finansowe + funkcja oszczędnościowa)

3. Ubezpieczenia oszczędnościowe

Celem tego ubezpieczenia jest gromadzenie środków finansowych. Wypłata środków następuje, w zależności od wariantu zawartej umowy, w przypadku:

  • Twojej śmierci w okresie ważności polisy
  • W przypadku rozwiązania umowy w trakcie jej trwania
  • Na koniec okresu ubezpieczenia określonego w polisie
Zadzwoń do nas