Ubezpieczenia Firmy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza dotyczącego ubezpieczenia Firmy i kliknięcie przycisku „wyślij zapytanie”. Skontaktujemy się w najszybszym możliwym terminie.

Informacje o przedsiębiorstwie

Nazwa firmy *
NIP *
PKD, które mamy ubezpieczyć *
Czy były szkody w ostatnich 5 latach *
Kod pocztowy biura *
Ilu jest pracowników? *

Zdarzenia losowe

Proszę wpisać sumy ubezpieczenia - jeśli czegoś nie chcecie Państwo ubezpieczyć proszę wpisać "0"

Budynki, budowle, lokale *
Nakłady inwestycyjne *
Maszyny, urządzenia i wyposażenie *
Środki obrotowe *
Środki pieniężne *

Ubezpieczenie od kradzieży

Proszę wpisać sumy ubezpieczenia - jeśli czegoś nie chcecie Państwo ubezpieczyć proszę wpisać "0"

Sprzęt, maszyny, urządzenia *
Środki obrotowe *
Środki pieniężne *

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Proszę wpisać sumy ubezpieczenia - jeśli czegoś nie chcecie Państwo ubezpieczyć proszę wpisać "0"

Przychody firmy za ostatnie 12 miesięcy *
Suma ubezpieczenia OC *
Ubezpieczenie OC pracodawcy *
Ubezpieczenie OC podwykonawców *
OC najemcy nieruchomości *
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków *

Dane kontaktowe

Numer telefonu *
Adres e-mail *

Skontaktujemy się z Państwem jak najszybciej to możliwe i przedstawimy najlepszą ofertę!

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Oferta ubezpieczeniowa dla firm jest bardzo szeroka.
Poniżej wymienimy podstawowe rodzaje ubezpieczenia dla firm:

  • Ubezpieczenie majątku firmy, które obejmuje budynki, wyposażenie, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, maszyny i urządzenia,
  • Ubezpieczenia OC działalności gospodarczej,
  • Ubezpieczenia samochodów firmowych, floty samochodowej,
  • Ubezpieczenia transportowe,
  • Ubezpieczenia ryzyk budowy, ryzyka budowlano montażowe,
  • Ubezpieczenia dla pracowników – NNW i na życie,
  • Gwarancje ubezpieczeniowe dla firm,
  • Ubezpieczenia podróży zagranicznych,
  • Assistance dla przedsiębiorców.

Jak wiadomo, każda firma jest nieco inna i potrzebuje innej ochrony. Większość ubezpieczycieli wychodzi naprzeciw tym potrzebom i umożliwia indywidualny dobór ochrony, w tym dodawanie indywidualnych klauzul czy niestandardowe rozszerzenia ochrony. Nasza agencja Ubezpieczenia Aga Finanse, Nadarzyn pomoże Ci w doborze polisy, która będzie idealnie odzwierciedlała oczekiwanie Twojej firmy.

Zadzwoń do nas