Ubezpieczenia nieruchomości / Dom / Mieszkanie

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza dotyczącego ubezpieczenia nieruchomości i kliknięcie przycisku „wyślij zapytanie”. Skontaktujemy się w najszybszym możliwym terminie.

Podstawowe informacje o nieruchomości

Kod pocztowy *
Miejscowość *
Typ nieruchomości *
Tytuł prawny lokalu *
Powierzchnia w m2 *
Rok budowy *
Suma ubezpieczenia murów i stałych elementów *
Suma ubezpieczenia mienia ruchomego *

Zabezpieczenia

Dane kontaktowe

Numer telefonu *
Adres e-mail *

Skontaktujemy się z Państwem jak najszybciej to możliwe i przedstawimy najlepszą ofertę!

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Jeżeli chcesz ubezpieczyć swoją nieruchomość skorzystaj z usług naszej agencji Ubezpieczenia Aga Finanse, Nadarzyn. Przygotujemy indywidualną ofertę, która zapewni ochronę Twojego majątku, tak by w przypadku szkody można było liczyć na uzyskanie pomocy i należne odszkodowanie od ubezpieczyciela.


Ubezpieczenia Nieruchomości należą do grupy ubezpieczeń majątkowych.

Zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki i może dotyczyć tylko „murów” wraz ze stałymi elementami jak i mienia ruchomego znajdującego się na terenie posesji oraz pomieszczeń przynależnych do ubezpieczanej nieruchomości, dotyczyć może ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie może dotyczyć nie tylko samego Domu, ale również wszystkich przedmiotów i budowli znajdujących się wokół naszego Domu tj. zabudowania gospodarcze typu altany, garaże, piwnice, ogrodzenie, chodniki, roślinność.

Za mienie ruchome uważa się naszą własność, którą możemy w każdym momencie przenieść np. meble, sprzęt AGD, sprzęt elektroniczny, biżuteria, inne rzeczy osobiste.

Za stałe elementy uważa się wszystkie elementy wyposażenia wewnątrz pomieszczeń przytwierdzone na stałe m.in. zabudowę kuchenną, zabudowane szafy, piece c.o, podłogi, kaloryfery itp.

Poniżej wymienione zostały podstawowe zakresy ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (nawałnice, powódź, podtopienia, przepięcia, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego itp.),
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju,
 • Ubezpieczenia mienia ruchomego,
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
 • Ubezpieczenie NNW,
 • Assistance.

Ostateczna wysokość składki zależna jest od wielu czynników takich jak:

 • Suma ubezpieczenia (domu, elementów stałych, ruchomości domowych),
 • Wybrany wariant (podstawowy, rozszerzony o wybrane ryzyka, wariant All Risk obejmujący wszystkie ryzyka, które dany Ubezpieczyciel wyszczególnił w - OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia),
 • Konstrukcja domu (murowana, drewniana),
 • Konstrukcja i kształt dachu,
 • Przeznaczenie Nieruchomości (cele prywatne, działalność gospodarcza),
 • Lokalizacja,
 • Sposób zabezpieczenia nieruchomości (monitoring, nadzór załóg interwencyjnych, drzwi antywłamaniowe z atestem, ilość i jakość zamków, rolety zewnętrzne itp.).
Zadzwoń do nas