Ubezpieczenia podróżne

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza dotyczącego ubezpieczeń w podróży i kliknięcie przycisku „wyślij zapytanie”. Skontaktujemy się w najszybszym możliwym terminie.

Podstawowe informacje o Miejscu Wyjazdu

Miejsce wyjazdu *
Kraj wyjazdu *
Data wyjazdy od dnia *
Data wyjazdu do dnia *
Liczba osób objętych ochroną *

Zakres i sumy ubezpieczenia

Proszę o wpisanie oczekiwanych sum ubezpieczenia.

Koszty leczenia i assistance *
OC w życiu prywatnym *
Czy ubezpieczenie NNW *
Bagaż podróżny *

Opcje dodatkowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Proszę wpisać sumy ubezpieczenia - jeśli czegoś nie chcecie Państwo ubezpieczyć proszę wpisać "0"

Przychody firmy za ostatnie 12 miesięcy *
Suma ubezpieczenia OC *
Ubezpieczenie OC pracodawcy *
Ubezpieczenie OC podwykonawców *
OC najemcy nieruchomości *
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków *

Dane kontaktowe

Numer telefonu *
Adres e-mail *

Skontaktujemy się z Państwem jak najszybciej to możliwe i przedstawimy najlepszą ofertę!

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Ubezpieczenia Podróżne.

Miesiące letnie i zimowe to okres Naszych najczęstszych podróży wakacyjnych. Wakacje kojarzą się wszystkim z wypoczynkiem, „błogim leniuchowaniem”, zabawą, uprawianiem sportów, w tym niejednokrotnie uprawianiem sportów ekstremalnych.

Wakacje to nie tylko przyjemność, ale również szereg zagrożeń. Ubezpieczenia Podróżne to instrument finansowy, który może w pewnym stopniu je wyeliminować lub ograniczyć. Często zapominamy, że wypoczynek, w szczególności wypoczynek aktywny, może skutkować nieoczekiwanymi zdarzeniami, które mogą spowodować uszkodzenia ciała zarówno dotyczące Nas bezpośrednio jaki i uszkodzenia ciała u osób postronnych. Może również dojść do zniszczenia lub szkodzenia sprzętu (sportowego, elektronicznego). Stad też przed każdym wyjazdem powinniśmy dokonać analizy ewentualnych zagrożeń i zastanowić się nad wyborem wariantu ubezpieczenia, który takie zagrożenia będzie eliminował bądź je ograniczał.

Analiza potrzeb ubezpieczeniowych to analiza dóbr narażonych na uszczerbek. Z jednej strony to Nasze życie i zdrowie, z drugiej zaś środki finansowe. Pamiętajmy, że pobyt w szpitalu, lecznicy szczególnie za granicą, generuje znaczne koszty, które dzięki przemyślanemu ubezpieczeniu mogą być zniwelowane lub w znacznym stopniu ograniczone. Poniżej wyszczególnione są przykładowe koszty, które mogą powstać po zaistnieniu wypadku:

  • koszty związane z powypadkowym leczeniem obrażeń ciała,
  • koszty leczenia nagłych zachorowań podczas wyjazdów,
  • koszty związane z transportem medycznym po wypadku lub nagłego zachorowania do kraju w celu dalszego leczenia, lub miejsca zamieszkania,
  • wydatki poniesione w związku z przeprowadzoną akcją ratowniczą czy też poszukiwawczą,
  • koszty pomocy prawnej,
  • wydatki na naprawę uszkodzonego sprzętu,
  • wydatki na zakup nowego sprzętu, utraconego bagażu lub jego składników na skutek dokonanej na naszą szkodę kradzieży, trwałego ich uszkodzenia lub utraty;
  • koszty związane z utratą dokumentów, kart płatniczych, kradzieży gotówki itp.,
  • inne wydatki które będziemy musieli ponieść celem naprawienia wyrządzonej przez nas szkody innej osobie (zadośćuczynienie, odszkodowanie, koszty akcji ratowniczej).

Powyższe powinno skłonić Nas do starannego zaplanowania wypoczynku, również w kwestii wyboru adekwatnego ubezpieczenia. Pomyślmy o tym przed każdym wyjazdem.

Zadzwoń do nas